Eindredactie 'Mijn Pijn' | Sven Mulder

Semi-autobiografie

 

1e druk januari 2021
2e druk februari 2021


Copyright © 2021 Sven Mulder
Auteur: Sven Mulder

Druk: Pumbo.nl
Omslagontwerp: Robin van Oorschot
Vormgeving binnenwerk: Sven Mulder
Eindredactie: Silvia de Caluwé [De Caluwé Tekst]