Eindredactie 'Ryan Kamp'

Semi-autobiografie

 

1e druk januari 2022

Auteur: Sven Mulder

Druk: Pumbo.nl
Omslagontwerp: Robin van Oorschot

Foto omslag: Marc Bouwens
Vormgeving binnenwerk: Sven Mulder

Eindredactie: Silvia de Caluwé [De Caluwé Tekst]

Copyright © 2022 Mulder Uitgeverij